Postavke barcode i vage

Barcode i vaga rade preko COM porta.

  1. U Device Manageru pogledati koji su COM portovi dodjeljeni COM kartici.
  2. Npr. COM4 i COM5.
  3. Da bi dodijelili COM4 port barcode čitaču potrebno je pokrenuti program za barcode/vagu iz system tray-a, izabrati COM4, podesiti port na 9600 i kliknuti Setings nakon čega se dodijeljuje COM port vagi. U slučaju da želimo neki drugi COM port osim 4 i 5 dodijeliti dobijemo grešku da se ne može otvoriti taj COM port. Ovaj program treba postaviti da se pokreće kad se pali windows.
  4. Kada smo ovo podesili onda pokrenemo E-LINE sa administratorskim korisnikom, otvorimo meni maloprodaje, pritisnemo F2 i u polje Port za vagu/barcode upišemo: COM5|1. Prvi broj programu govori koji port da gleda, u našem slučaju COM5 pošto smo COM4 iskoristili za barcode čitač, i sa njega očitava težinu. Drugi broj sam mijenjao od 1, 2, 9 i sve je radilo normalno. Čini mi se kao da taj broj nije bitan.
  5. Kliknemo na dugme spremi i izađemo iz forme.
  6. Ponovo pokrenemo formu za maloprodaju i treba da radi.