VAGA

Postavke barcode i vage Barcode i vaga rade preko COM porta. U Device Manageru pogledati koji su COM portovi dodjeljeni COM kartici.Npr. COM4 i COM5.Da bi dodijelili COM4 port barcode čitaču potrebno je pokrenuti program za barcode/vagu iz system tray-a, izabrati...