Novi modeli fiskalnih uređaja koji su certificirani po novom pravilniku, izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji. U prodaji od 01. 09. 2021.

Tring T202.C printer

Tring FP1.C printer

Tring ONE.C kasa

Računalni centar Tomić d.o.o. je ovlašten za prodaju i servisiranje fiskalnih uređaja od strane proizvođača Tring i Kim Tec, te od strane Porezne uprave. Svi naši serviseri imaju servisne pečate i certifikate te su obučeni za pružanje usluga podrške i servisa za fiskalne uređaje.

Dopisna podrška za korisnike:

Viber: 063-116-510

Dokumenti za fiskalizaciju

Za potrebe fiskalizacije potrebno je dostaviti kopije važećih dokumenata:

1. Rješenje o registraciji

2. ID broj

3. PDV broj (u slučaju da je pravna osoba u sustavu PDV-a)

4. Obavijest o razvrstavanju iz statistike

5. Osobna iskaznica vlasnika / odgovorne osobe

5. Ugovor o najmu

Redovni godišnji tehnički pregled fiskalnog uređaja

Tehnički pregled fiskalnih uređaja treba obaviti jednom godišnje od dana fiskalizacije, odnosno 365 dana od dana posljednjeg tehničkog pregleda prema Zakonu o fiskalizaciji.

Fiskalni uređaj će upozoriti korisnika na sljedeći tehnički pregled 15 dana prije isteka 365 dana od posljednjeg tehničkog pregleda. Na termalnom papiru se ispisuje poruka: Potrebno je izvršiti tehnički pregled, nazovite ovlašteni servis.

Tehnički pregled se sastoji od sljedećih servisnih aktivnosti: 

1. Detaljan pregled i provjera ispravnosti fiskalnog uređaja.

2. Provjeravanje sadržaja i čitljivosti fiskalnih dokumenata.

3. Kontroliranje i podešavanje vremena na fiskalnom uređaju.

4. Provjeravanje ispravnosti GPRS terminala.

5. Detaljno čišćenje uređaja.

6. Provjera i nadogradnja firmware-a po potrebi.

7. Usklađivanje prometa na fiskalnom uređaju i serveru PU.

8. Upisivanje podataka u servisnu knjižicu i elektronsku servisnu knjižicu na serveru PU.

9. Arhiviranje fiskalnih dokumenata na medij za pohranu podataka. 

Po završetku tehničkog pregleda, korisniku se pružaju informacije o stanju fiskalnog uređaja i u slučaju potrebe  vrši se zamjena potrošenih dijelova ili servis. 

Tehnički pregled se vrši isključivo u prostorijama ovlaštenog servisa zbog tehničke prirode posla.

Ukoliko korisnik ne podnese zahtjev servisu za tehnički pregled fiskalnog uređaja, ovlašteni servis nema nikakvu odgovornost zbog sankcija od strane PU! Propisane kazne su od 2500 – 15000 KM.

Zahtjev za tehničkim pregledom možete izvšiti u roku 15 dana do dana isteka datuma tehničkog pregleda. U slučaju kašnjenja preuzimate rizik od sankcija PU.

U servis je potrebno dostaviti uređaj i servisnu knjižicu.