Select Page

Novi modeli fiskalnih uređaja koji su certificirani po novom pravilniku, izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji. U prodaji od 01. 09. 2021.

Tring T202.C printer

Tring FP1.C printer

Tring ONE.C kasa

Računalni centar Tomić d.o.o. je ovlašten za prodaju i servisiranje fiskalnih uređaja od strane proizvođača Tring i Kim Tec, te od strane Porezne uprave. Svi naši serviseri imaju servisne pečate i certifikate te su obučeni za pružanje usluga podrške i servisa za fiskalne uređaje.

Podrška za korisnike:

Viber: 063-116-510

PRAVILNIK O DINAMICI ZAMJENE FISKALNIH SISTEMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Službene novine Federacije BiH, broj 74/21
Na osnovu člana 51. stav 3. tačka p) i stav (4), i člana 62. Zakona o fiskalnim sistemima (“Službene novine Federacije BiH”,
broj 81/09), federalni ministar finansija – federalni ministar financija donosi

PRAVILNIK

O DINAMICI ZAMJENE FISKALNIH SISTEMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.
(Predmet)

Ovim pravlinikom propisuje se dinamika zamjene fiskalnih sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Član 2.
(Obveznici zamjene fiskalnih sistema)

Obveznici zamjene fiskalnih sistema su svi obveznici fiskalizacije u skladu sa Zakonom o fiskalnim sistemima (“Službene
novine Federacije BiH”, broj 81/09).

Član 3.
(Kriterij za zamjenu fiskalnih sistema)

Kao opći kriterij za zamjenu fiskalnih sistema primjenjuje se godina inicijalne fiskalizacije fiskalnog sistema koja se
određuje prema datumu donošenja Rješenja o inicijalnoj fiskalizaciji fiskalnog sistema.

Član 4.
(Rokovi za zamjenu fiskalnih sistema)

(1) Obaveznoj zamjeni fiskalnih sistema, u rokovima propisanim ovim pravilnikom, podliježu svi fiskalni sistemi inicijalno
fiskalizirani u skladu Pravilnikom o vrstama fiskalnih uređaja, tehničkim i funkcionalnim karakteristikama dijelova fiskalnih
sistema, vrstama servisiranja i resetiranja i oznakama dijelova fiskalnih sistema (“Službene novine Federacije BiH”, broj
11/10 i 59/12).

(2) Zamjena fiskalnih sistema koji su inicijalno fiskalizirani počevši od 23.08.2010. godine do 31.12.2013. godine, izvršiće se
zaključno sa 30.06.2022. godine.

(3) Zamjena fiskalnih sistema koji su inicijalno fiskalizirani počevši od 01.01.2014. godine do 31.12.2017. godine, izvršiće se
zaključno sa 30.06.2023. godine.

(4) Zamjena fiskalnih sistema koji su inicijalno fiskalizirani počevši od 01.01.2018. godine do 01.09.2021. godine, izvršiće se
zaključno sa 30.06.2024. godine.

Član 5.
(Rokovi za zamjenu fiskalnog modula i matične ploče)

Zamjenu fiskalnog modula i matične ploče moguće je vršiti isključivo na fiskalnim uređajima koji su inicijalno fiskalizirani u
periodu od 01.09.2019. godine do 01.09.2021. godine.

Član 6.
(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Broj 05-02-2-6855/21
Septembar 2021. godine
Sarajevo

Ministrica
Jelka Milićević, s. r.

TEHNIČKI PREGLED

1. Detaljan pregled i provjera ispravnosti fiskalnog uređaja i zamjena potrošnih dijelova.

2. Usklađivanje prometa na fiskalnom uređaju i serveru PU.

Tehnički pregled se vrši isključivo u prostorijama ovlaštenog servisa.

Ukoliko korisnik ne izvši redovni, zakonom propisani godišnji pregled, ovlašteni servis nema nikakvu odgovornost zbog sankcija od strane PU!

Najavu tehničkog pregleda možete izvšiti u roku 15 dana do dana isteka datuma tehničkog pregleda.

U servis je potrebno dostaviti uređaj i servisnu knjižicu.

PREDMET KONTROLE FISKALNIH UREĐAJA

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ovlašteni servis ne snosi nikakvu odgovornost u primjeni / neprimjeni stavki navedenog teksta od strane korisnika.

Potrebno je obratiti pažnju na sljedeće:

1. Slanje podataka na server PU.
Ukoliko primjetite da nekoliko dana za redom ne izlazi periodično izvješće nazovite ovlašteni servis da uklonite nastali problem. Upozorite svoje djelatnike da vode računa o tome. Ukoliko Vam fiskalni uređaj ne šalje podatke na server PU postoji mogućnost da budete sankcionirani od strane inspektora prilikom inspekcijskog nadzora.

2. Unos pologa
Svi pravni subjekti koji rade sa gotovinom dužni su unijeti polog u fiskalni uređaj. O visini pologa raspitajte se u Vašem knjigovodstvu. Ukoliko ne unesete polog u fiskalni uređaj postoji mogućnost sankcije od strane inspektora.

3. Tehnički pregled
Zakonom je određeno da se tehnički pregled fiskalnog uređaja izvrši jednom godišnje, na datum fiskalizacije. Ovlašteni servis prilikom servisa može utvrditi greške u radu fiskalnog uređaja i što je najvažnije uskladiti promete na fiskalnom uređaju i serveru PU. U slučaju da postoji razlika u prometu između fiskalnog uređaja i servera PU postoji mogućnost sankcije od strane inspektora. Ukoliko niste izvršili tehnički pregled ovlašteni servis ne snosi nikakvu odgovornost!  

4. Servisna knjižica
U servisnu knjižicu se upisuju svi podaci o fiskalnom uređaju i sve intervencije od strane ovlaštenog servisa (podaci o fiskalizaciji, tehničkom pregledu, servisiranju,…). Potrebno je provjeriti da li se ovlaštena osoba potpisala na odgovarajuće mjesto u servisnoj knjižici i stavila pečat svoje firme. Servisna knjižica treba da bude uvijek dostupna na uvid inspektoru! 

5. A3 obavijest
Potrebno je imati istaknutu Obavijest o izdavanju računa kupcima u A3 formatu.

5. KDI – Knjiga dnevnih izvještaja
Potrebno je svaki dan upisati odgovarajuće podatke u knjigu dnevnih izvještaja (datum, broj dnevnog izvještaja (DI), broj zadnjeg fiskalnog računa (BF), broj zadnjeg reklamiranog računa (RF) i broj izdatih faktura.

6. Knjige pisanih i reklamiranih računa za fizičke i pravne osobe
U slučaju kvara na fiskalnom uređaju ili kad se uređaj nalazi na servisu, tehničkom pregledu potrebno je izdavati pisane fiskalne račune.

 

DOKUMENTI ZA FISKALIZACIJU

Za potrebe fiskalizacije potrebno je dostaviti kopije važećih dokumenata:

1. Rješenje o registraciji

2. ID broj

3. PDV broj (u slučaju da je pravna osoba u sustavu PDV-a)

4. Obavijest o razvrstavanju iz statistike

5. Osobna iskaznica vlasnika / odgovorne osobe

5. Ugovor o najmu